Strona_Glowna Cennik Wysylka Regulamin Kontakt Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych
Informacje o zastawach rejestrowych w 24h
menu


Zamówienia złożone do godziny 12.00 są realizowane do godziny 17.00 tego samego dnia.

Pozyskany z Centralnej Informacji dokument skanujemy i wysyłamy w formacie .pdf lub .jpg na wskazany w zamówieniu adres email GRATIS.

Dokumenty papierowe są wysyłane w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia Pocztą Polską albo Kurierem.Informacje dotyczące przetwarania danych osobowych (RODO):

 

1. Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Grażyna Manicka-Gołębiewska

2. Dane kontaktowe:

Z administratorem można się skontatktowaćpoprzez adres email info@rejestrzastawow.info lub pisemnie na adres: Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Grażyna Manicka-Gołębiewska, skrytka pocztowa 90 1008, 05-250 Radzymin. administratorem danych osobowych w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetważania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu: świadczenia usługi polegającej na weryfikacji informacji zawartych w Centralnej Informacji Rejestru Zastawów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych do zawarcia i realizacji umowy.

4. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

- upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądom i organom państwowym).

5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia wykonania umowy lub do momentu wygaśnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania danych księgowych (rachunkowych) dotyczących należności z ww umowy.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich otwarzania ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody z jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi jest dobrowolne, ale konieczne do jej realizacji oraz do kontaktów w sprawie jej realizacji - bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie usługi.

 


 DW-2 Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów
DW-4 Odpis z Rejestru Zastawów
DW-3 Sprawdzenie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów
DW-1 Sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Zastawów
RZ-1 Wpis zastawu do Rejestru Zastawów
RZ-3 Wykreślenie Zastawu z Rejestru Zastawów
RZ-2 Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów

Skontaktuj się z naszym konsultantem

501 324 432


transferuj

Strona główna | Cennik | Wysyłka | Regulamin | Kontakt
phetrak.com - Strony internetowe
stopka