Strona_Glowna Cennik Wysylka Regulamin Kontakt Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych
Informacje o zastawach rejestrowych w 24h
menu

Zaświadczenie o wpisie podmiotu w Rejestrze Zastawów (DW-1)


dw1

Cena: 55,35 zł

Formularz służy do sprawdzenia w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych czy określony podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów.

W tym celu należy wypełnić formularz. W polu OKREŚLENIE PODMIOTU należy wpisać dane zbywcy przedmiotu bądź dane innego podmiotu, którego obecność chcemy sprawdzić w Rejestrze Zastawów.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

DANE DO WYSYŁKI

RODZAJ PODMIOTU

KRYTERIUM SPRAWDZENIA

Wybierz kryterium sprawdzenia:

KRYTERIUM SPRAWDZENIA

Wybierz kryterium sprawdzenia:

OKREŚLENIE PODMIOTU
Pola obowiązkowe

Pola opcjonalne

OKREŚLENIE PODMIOTU
Pola wymagane

OKREŚLENIE PODMIOTU
Pola wymagane

OKREŚLENIE PODMIOTU
Pola wymagane

Pola opcjonalne

WYSYŁKA

Do zapłaty (cena zawiera koszt usługi, opłatę sądową, podatek VAT oraz koszt przesyłki): 0

DW-2 Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów
DW-4 Odpis z Rejestru Zastawów
DW-3 Sprawdzenie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów
DW-1 Sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Zastawów
RZ-1 Wpis zastawu do Rejestru Zastawów
RZ-3 Wykreślenie Zastawu z Rejestru Zastawów
RZ-2 Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów

Skontaktuj się z naszym konsultantem

501 324 432


transferuj

Strona główna | Cennik | Wysyłka | Regulamin | Kontakt
phetrak.com - Strony internetowe
stopka