Strona_Glowna Cennik Wysylka Regulamin Kontakt Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych
Informacje o zastawach rejestrowych w 24h
menu

REJESTR ZASTAWÓW ONLINE


Oferujemy sprawdzenie każdego przedmiotu lub prawa w Rejestrze Zastawów już od 55,35 zł brutto (usługa + opłata sądowa+VAT). 

Zaświadczenia oraz odpisy wysyłamy codziennie do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100. 

ZAŚWIADCZENIE BEZ PODPISU I PIECZĘCI, Z NAZWISKIEM URZĘDNIKA ORAZ CZASEM  WYSTAWIENIA DOKUMENTU WYSYŁAMY ONLINE W TERMINIE ZALEŻNYM OD ZŁOŻENIA WNIOSKU W SYSTEMIE ONLINE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. OBECNIE WYNOSI OK. 2-3 DNI ROBOCZE.

Oferujemy także wykreślenie ONLINE i wpis zastawu ONLINE do Rejestru Zastawów


  Sprawdź czy...

samochód, motocykl, maszyna lub urządzenie 
które kupujesz nie jest zastawione w Rejestrze Zastawów, ponieważ...

niezamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego adnotacji o ustanowieniu na tym pojeździe zastawu rejestrowego nie ma znaczenia dla oceny skuteczności tego zastawu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2003 r., sygn. akt II CK 53/2002


Wypełnij formularz DW-2 w celu sprawdzenia przedmiotu w Rejestrze Zastawów. 

Nie wiesz jak wykreślić, wpisać, zdjąć zastaw z samochodu? Oferujemy załatwienie wszelkich formalności  związanych z wpisem, zmianą wpisu bądź wykreśleniem zastawu z Rejestru Zastawów. 

Zapraszamy do kontaktu

 

DW-2 Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów
DW-4 Odpis z Rejestru Zastawów
DW-3 Sprawdzenie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów
DW-1 Sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Zastawów
RZ-1 Wpis zastawu do Rejestru Zastawów
RZ-3 Wykreślenie Zastawu z Rejestru Zastawów
RZ-2 Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów

Skontaktuj się z naszym konsultantem

501 324 432


transferuj

Strona główna | Cennik | Wysyłka | Regulamin | Kontakt
phetrak.com - Strony internetowe
stopka